Hidratacio Facial

Desprès de l'estiu es convenient fer una bona exfoliació de la pell per treure la capa de pell morta i fer una hidratació per preparar la nostre pell per la fred.